• Zwroty i reklamacje

Szanowni Państwo

Zwroty

Zgodnie z przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, posiadacie Państwo prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z ustawy o prawach konsumenta. 

Dokonując zwrotu zakupionej zabawki muszą Państwo skontaktować sie z nami w celu poinformowania o fakcie odsąpienia od umowy pod nr tel. 577 103 161 lub e-mail: bok@kuferekskarbow.pl. Mają Państwo na to 14 dni (odstąpienie od umowy) i jest to termin nieprzekraczalny (bez wcześniejszego poinformowania sklepu), po upływie tego terminu zwroty nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt klienta.

Mogą Państwo skrzystać z przesłanego wzoru (odstąpienia od umowy), który otrzymali Państwo drogą e-mailową podczas złożonego zamównienia lub na naszej strone w zakładce regulaminu bądź w dowolnej formie pisemniej.

Zwrot zakupionego towaru w naszym sklepie nie może posiadać znamion trwałego użytkowania. Zwracany towar powinien znajdować się w orginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dołączonymi  do niego akcesoriami. Prosimy o dołączenie do zwracanej zabawki - Odstąpienie od umowy oraz dowód zakupu ( w przypadku braku dołączenia przesyłka zostanie odesłana na Państwa koszt).

Ponoszą Państwo jedynie koszty związane z obniżeniem jego wartości z korzystania z niej w sposób inny niż konieczny oraz koszty związane z dostarczeniem do Sklepu przesyłki. 

Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Zwrot należności przekażemy w taki sam sposób w jaki został zakupiony towar chyba, że inaczej zostanie ustalone z kientem. Możemy się wstrzymać ze zwrotem do czasu otrzymania od Państwa przesyłki. Zwrotu należności dokonamy nie później niż w 14 dniu od otrzymania przesyłki.

Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

 

Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

Zwroty i reklamacje należy kierować pod adres:

Kuferek Skarbów Maria Nawracaj

ul. Szkotnia 5/13

39-200 Dębica