• Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:             

Firma Kuferek Skarbów Maria Nawracaj-Konior NIP 8722100531

Adres ul.Szkotnia 5/13 Dębica 39-200

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a.) realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia; b.) marketingu bezpośredniego i profilowania; c.) rozliczeń podatkowych Administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zamówienia.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia realizacji zamówienia.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są a.) biura rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych; b.) firmy kurierskie realizujące zlecenia na rzecz administratora danych; c.) operatorzy logistyczni, z których usług korzysta administrator danych d.) firmy hostingowe zapewniające platformę do funkcjonowania Sklepu www.kuferekskarbow.pl e.) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą f.) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne wspomagające Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


9. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).

Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: 
- sesji Użytkownika, 
- ostatnio oglądanych produktów, 
- oddania głosu w ankiecie. 

10. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.

Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.